Wybierz kategorię
Mapa witryny Pomoc Kontakt
print article

Zmiana danych klienta

Chcesz zmienić dane osobowe na obowiązującej umowie?

Zmiany danych dokonasz bezpośrednio w Panelu Klienta 1&1 pod zakładką Moje dane lub za pomocą dostępnych formularzy.

Zwróć uwagę:
Zadbaj o to, aby Twoje dane były zawsze aktualne.
Za pomocą formularza możesz przenieść swoją umowę na innego usługobiorcę:
Aby zmienić nazwisko właściciela umowy, przejdź do poniższego artykułu:
Zmiana nazwy firmy lub jej formy prawnej

W przypadku zmiany nazwy firmy lub jej formy prawnej konieczne jest przedłożenie kopii odpowiedniego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Zmiana osoby kontaktowej wymaga pisma na papierze firmowym z pieczątką i podpisem właściciela/ prezesa firmy.

W Panelu Klienta 1&1 pod zakładką Moje dane zaktualizujesz:
Moje dane
Moje dane